om os

Det gode familieliv på tværs i hele området i Skt. Klemens og omegn, hvor alle er velkomne

Familieforeningen i Skt. Klemens er:

  • Sjov  og Samvær
  • Hyggeaftener
  • Boldspil og udendørsaktiviteter
  • Madpakkeinspiration
  • Sommerfest
  • og meget meget mere

Hvem er vi ?:


Vier en forening basert på frivilligt arbejde og hvis formål er at lave arrangemente, som henvender sig til alle beboere i Skt. Klemens.Foreningen stræber mod at skabe et fællesskab mellem alle i Skt. Klemensog at gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo.


Hvad laver vi?:


Foreningen arbejder i et område, hvor vi gennem vores arrangementer forsøger at skabe kontakter mellem børn og voksne


Til vores arrangementer kan man f.eks komme op og se Disney Sjov, med andre børn, mens de voksne spiller spil, vi afholder julefest, hvor man kan lave konfekt, og har desuden en årlig sommerfest med hoppeborg, popcorn, slch ice osv.


Vi bygger bro til hele Skt. Klemens og har et tæt samarbejde med f.eks. BoligSocialt Hus, lokale børbnehaver, den lokale skole og sognerådet


Synes du også foreningens arbejde er værd at støtte.


Husk at du kan sende er støttebidrag og hermed være med til, at vi i år har penge til fælles arrangementer, du bestemmer selv hvor meget du vil give, og vi tager i mod alle beløb med kyshånd.


Du kan støtte på følgende måder:

MOBIL PAY:   NR- 68556


SPARREKASSEN FYN - SJÆLLAND:   Reg. nr. 0828  kontonummer    0000623652


husk at mærke alle bidrag med:"støttebidrag"Links:

Her er et link til boligsocial helhedsplan

Tryk her           

Her er et link til Boligsocialt hus

Tryk her:      

Her er et link til Skt. Klemensparken

Tryk her

Her er et link på Boligsocial Helhedsplan for Rissing og Skt. Klemens

på facebook:

Tryk her 

c/o Lea Kinttof-Andersen

Østerdalen 8 E, Skt Klemens

5260 Odense S

25 59 75 65

CVR-nummer

39141493